אומרים ש...
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

אומרים ש...

אומרים ש...

דתן ואבירם

דתן ואבירם, בני אליאב משבט ראובן, הם הם האנשים אשר הודיעו למשטרה המצרית על משה כמתנקש במפקח המצרי.

 

שלומית בת דברי

שלומית בת דברי, אשתו היפה של השוטר העברי כרמי, הייתה הגורמת למכות שהוכה כרמי, ומכאן גם להריגתו של המפקח המצרי. מפקח זה, מאי בן באקינאמאן, חשק בשלומית ועל כן התאכזר באופן מיוחד אל כרמי בעלה, והכה אותו כנראה בכוונה להרגו.

 

רעמסס

רעמסס ישא לאישה את בתו של חתושלישי המלך החתי, שזה עתה כרת עמו את החוזה לאי-ההתקפה.

 

בהיות משה ילד

בהיות משה ילד בבית פרעה היה פרעה רעמסס השני מחבבו עד מאוד בגלל יופיו וחכמתו והיה משעשע עמו, עד שפעם אחת נטל משה את כתרו של המלך ושם לראשו. רעמסס נבהל מאוד ומאז חדל לשחק עמו.