משה נפגש עם פרעה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

משה נפגש עם פרעה

עת המו"מ עברה – עם מוכה אינו מציג תנאים – אנו גובים את אשר לנו הוא

(מאת סופר ד. ה.)

משה נפגש עם פרעה

נא אמון. 14 

 

ברכב המיוחד המהיר ביותר בכל ארץ מצרים לוקחו משה ואהרון סמוך לשעת חצות לבית פרעה בנא אמון, כדי לדון על תנאי היציאה. לפני צאתו אמר משה לסופר "דברי הימים":

 

"עת המו"מ עברה. נודיע לפרעה קצרות וברורות: הלילה הזה יוצא העם. הפעם לא יכביד פרעה את לבו".

 

קריאה זו לא באה למשה במפתיע. שעות רבות לפני שיצאו השליחים הבהולים מארמונו של מרנפתח, כבר היו משה ואהרון בדרכם מרעמסס אל נא-אמון.

 

הפגישה בארמון המלך מרנפתח הייתה קצרה מאוד, הקצרה מכל הפגישות, אשר התקיימו עד כה בין שליטה של ארץ מצרים ובין שליחו של העם המתקומם.

 

מרנפתח מוקף מועצת החרטומים קידם את פני משה:

"קומו צאו מתוך עמי גם אתם, גם בני ישראל ולכו עבדו את ה' כדבריכם".

 

היה בתביעה זו של שליט-מצרים משום הד לכאבו וזעמו על מות בנו-בכורו שנספה בחצות ליל יחד עם כל בכור בארץ מצרים.

 

אולם לאחר הודעה חגיגית זו החל מרנפתח לדבר על תנאים וסייגים. משה הפסיק את פרעה, לתדהמתם של כל הנוכחים, כי לא ייעשה כך בבית פרעה, והרי משה ידועים לו דרכי הארמון. משה הודיע קצרות שעל תנאים מוכן היה לדבר לפני המכות אשר באו על מצרים. עם מוכה איננו מציג תנאים, כי אם מקבל אותם.

 

 תמונה זו של משה המניף מטהו להכות על מצרים

נתפרסמה אתמול בעיתון המצרי חס-נא-רע.

 

 

פרעה מנסה להציל את הרכוש

פרעה עוד נסה למחות על מעשי הניצול שבני ישראל היוצאים מנצלים את בתי המצרים. אך גם הפעם הודיעו משה בתקופות שמעשים אלה נעשים על פי צו שלו. רכוש זה הוא רכוש אשר נשדד מידי העם, ויותר מזה, הוא שכר עמלו של העם על כל אשר הקים בארץ זה בגופו, בזיעתו, בדמו ואף ברוחו. הן לא שכח מלך מצרים אף כי הוא מנסה להשכיח זאת, את יוסף העברי, אשר הקים את הכלכלה המצרית המתמוטטת והציל את הארץ ואף העשיר אותה. "ידענו את הגמול אשר גמלה לנו מצרים. עתה אנו גובים את אשר לנו הוא" – אמר משה.

 

אחד החרטומים הטיח בפני משה את דבר חינוכו וגידולו בבית פרעה. על כך ענה משה כי רק שנים הדברים בעלי ערך שלמה בבית פרעה והוא מוסר בזה תודה גלויה, על כך: להכות... ולהטים.

 

באומרו זאת הניף משה את מטהו שלא מש מידו, כאילו אמר להוסיף מכה על מכות מצרים.

 

תוך מבוכה רבה שנשתררה יצאו משה ואהרון מהארמון. בחוץ חכו להם בני נפתלי על רכבם (היחידים מבני ישראל האמונים עלי רכב) כדי להביאם לסוכות, מקום ריכוז היוצאים.

 

 בני נפתלי משתלטים על רכב מצרי