מכת בכורות משתוללת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

מכת בכורות משתוללת

מכת בכורות משתוללת

הלילה הזה עבר המשחית על פני מצרים והכה בה כל בכור, מבכור פרעה היושב על כיסאו עד בכור השבי אשר בבית הבור, וכל בכור בהמה.

 

סופרנו מוסר: אין לתאר במלים את התאניה ואניה, את זעקת האמהות השכולות, את הפחד הנורא שנפל על הארץ ואת הרגשת החורבן. ליל זה ייחרת לנצח בתולדות מצרים. אב יספר לבנו והבן לנכד את פרשת ליל הבכורות, הלילה שחתם את מסכת מכות מצרים.

 

מכה זו פגעה לא רק בגופם של המצרים, כי אם גם בנפשם. כידוע המצרים מאמינים בזה שפרעה הוא בנו של האל רע, ולפי זה בכי פרעה ויורש כיסאו אף הוא בנו של רע ומחונן בתכונות אלוהיות, ואם נספה אף האל – אבוי למצרים!

 

 

בתי ישראל לא נפגעו

ליל-האימים פסח על כל בתי-ישראל. לא זו בלבד שלא נפגעו הבנים הבכורים במשפחות העברים, אלא שלא נרשם בלילה שעבר אף מקרה אחד של מוות טבעי בקרב בני-ישראל.

 

אין זאת כי מלאך-המוות ברדתו אל מסע-ההשמדה בארץ-מצרים, נמנע מלבקר בבתי-העברים, למען ילמדו עם המצרים כי עליהם ועליהם בלבד נשפך זעמו של ה' על כי הכביד שליטם את לבו עם בני-יעקב.