אהרן מסביר את עניין המכות
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

אהרן מסביר את עניין המכות

מאת כתבנו המיוחד

אהרן מסביר את עניין המכות

בראיון מיוחד שהיה לכתבנו עם אהרון אחיו של משה, ואשר היה שותף עמו בהבאת המכות על מצריים, נתבררו כמה פרטים חשובים ביותר של המכות. והרי לפניכם סידרת השאלות והתשובות.

 

שאלה: מה הייתה הכוונה של המכות?

תשובה: בעיקר הן באו להוכיח למצרים, לחרטומיהם ולפרעה שה' הוא אלוהים וכל האלים שהם בוטחים בהם, אין ואפס הם, תופעות טבע שאין בהן רצון וכוח עצמי.

 

שאלה: האם היה איזה טעם בסדר המכות?

תשובה: ודאי. בדוק ותמצא במכות חמשה זוגות. הזוג הראשון דם-צפרדע שניהם שייכים ליאור, השני כנים-ערוב הם בעלי חי מזיקים. השלישי, דבר-שחין, מכות בגוף האדם. הרביעי, ברד-ארבה מכות ביבול. החמישי חושך- מכת בכורות שניהם מכות חושך הן, השנייה, האחרונה והיא הקשה ביותר היא חושך המוות.

 

שאלה: אמרת שהמכות מכוונות נגד אלי מצריים? כיצד?

תשובה: הדבר נוגע בייחוד לשתי המכות הראשונות ולשתים האחרונות. מכת דם ביאור הרי זהו פגיעה באל היאור שהוא מהמכובדים במצריים, שהרי מצריים חיה על היאור. והצפרדע כידוע לך בודאי הרי היא חקת אשת האל ח'נם, היא מצויירת בראש צפרדע והיא כביכול מחייה גלמים שבעלה עושה. אך הדבר שפגע בייחוד באמונות המצרים הרי הן מכות חושך ומכת בכורות. אל השמש, רע, הרי הוא ראש האלים והנה החשיך אלוהי העברים את האור במצרים. כלומר עשה ללעג את כוחו של אלם הראשי. ואחר כך באה מכת בכורות. הכוונה העיקרית הייתה לפגוע בבכור פרעה, הקרוי בן-רע, והנה הוכיחה המכה שאין האל רע יכול להגן על בנו בכורו.

 

שאלה: אם כן, למה נפגעו גם שאר הבכורות בארץ מצריים?

תשובה: אילו נפגע רק בכור פרעה, היו אומרים כוהני מצריים לעם שאין זה אלא מקרה, או שהבן חטא לאביו, אולם הפגיעה בכל בכורי מצרים הוכיחה שהייתה כאן יד מכוונת.

 

שאלה: היו כוהנים במצריים שניסו להקטין את ערך המכות באומרם שבעצם כל מכה ומכה היא "טבעית". האם זה נכון?

תשובה: כן ולא. לכאורה כל מכה ומכה טבע היא. הנה אפילו מכת הדם: לא פעם נראים בפני היאור אדמדמים בגלל פטריות קטנטנות וחרקים אדמדמים זערערים מאוד. וגם צפרדעים רבים במצריים אחר גאות היאור, אולם הפעם לא זו בלבד שכל הפגעים הטבעיים האלה הופיעו בכוח ובכמות בלתי רגילים, כי אם כולם באו בזמן מותאם וקבוע מראש על פי משה בכוח אלוהים, כי הרי זה היה בכוונת משה להוכיח שאלוהים האחד שולט בכל כוחות הטבע הנראים בעיני המצרים כאלים.

 

שאלה: האם פרעה לא היה מרשה לנו לצאת ממצריים אילו פתח משה במכה האחרונה והקשה? למה צריך היה להביא עליו מכה אחרי מכה ולהתגרות בו שיכביד את לבו ויחזור בו מהבטחתו?

תשובה: בני. אין הרשע נענש אלא אם כן מגיעה רשעותו עד הקצה האחרון. אילו שחרר מיד את בני ישראל וכי כיצד היה נענש על כל אותן השנים הרבות שהעבידו אתכם במצריים? ארץ רשעה זו מן הצדק היה להביא עליה חורבן אחר חורבן, הרס אחר הרס ועדיין אינני יכול לומר בלב שלם, כי נענשו על כל רשעיהם. דמם של ילדי ישראל אשר הוטבעו ביאור אשר הושקעו בחומות הבתים, דם זה האם יש לו נקמה שאפשר לומר עליה: דיינו?

 

שאלה: חרטומי מצריים מיחסים את כל המכות לכוח הקסמים אשר במטה משה. האם כן הדבר?

תשובה: אין כוח במטה, המטה הוא מגזע עץ רגיל וטוב. הכוח הוא באלוהים לבדו אשר ציווה למשה לעשות אותות במטה, הכוח הוא באמונה שהאמין משה באלוהים ובאמונה שאחר שאמינו בו. במטה הזה נעשו וייעשו נסים לישראל.

 

מטה פרעה ומטה משה

 

מלכי מצריים האדירים עושים להם מטות פאר, עשויי כסף, זהב ושנהב, והעיקר: בראשי המקלות ההם מחוטבים ראשי בני אדם (בתמונה המצורפת: ראש של עברי וראשים של כושים) כדי לומר: פרעה הוא עשיר וראשי אדם בידיו.

 

לעומת זאת מטה משה (ראה מצד שמאל) שהוא הביאו עמו מן המדבר, הוא סמל הפשטות. אולם בכוח אלוהים יפה כוחו של המטה הפשוט ממטה העושר והשלטון המשעבד.