ילדים גונבים מצות
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

ילדים גונבים מצות

ילדים גונבים מצות

מין "משחק" חדש פשט בין הילדים במחנה ישראל, אשר בגלל טרדותיהם הרבות של האבות והאמהות מתרוצצים בין האהלים המוקמים בכל מחנה ומחנה של כל שבט. ומכיוון שבכל מקום כמעט שטוחות מצות הנאפות בשמש בחיפזון. החלו הילדים במשחק סחיבת המצות בטרם נאפו דיין.