סימן תקנו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקנו

סימן תקנו

 כתב בה"ג אע"ג דקיי"ל מתפלל אדם של מוצ"ש בשבת ואומר הבדלה על הכוס, אם חל ט"ב באחד בשבת לא יבדיל מבעוד יום דאי אבדיל קבליה לתשעה באב ואסור לו לשתות אלא יברך במ"ש על האש ואינו מבדיל עד אחר התענית ואז מבדיל על הכוס ואינו מברך על האש והרמב”ן כתב שאין לו להבדיל על הכוס

וא”א הרא”ש ז"ל הסכים לדברי הלכות גדולות וכך כתב רב נטרונאי