סימן תקסא
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקסא

סימן תקסא

 הרואה ערי ישראל בחורבנן אומר על הראשונה שרואה ערי קדשך היו מדבר וקורע. ואינו צריך לקרוע עוד באחרות. וכשרואה ירושלים אומר ציון מדבר היתה ירושלים שממה וקורע, וכשרואה בית המקדש אומר בית מקדשנו ותפארתנו אשר הללוך בו אבותינו היה לשריפת אש וכל מחמדינו היה לחרבה וקורע, ומהיכן חייב לקרוע משיגיע לצופים ואם ראה המקדש תחלה קורע על המקדש ומוסיף על ירושלים, ואם ראה ירושלים תחלה קורע על ירושלים בפני עצמו ועל המקדש בפני עצמו.

היה הולך ובא אם שהה ל' יום שלא ראה אותו צריך לקרוע פחות מכן אין צריך לקרוע, וצריך לקרוע מעומד וכל בגדים שעליו עד שמגלה לבו ואסור לאחותן פירש תפירה מבפנים ואחרת עליה מבחוץ אבל מותר למוללן ולשוללן וללוקטן ולעשות כמין סולמות פירוש תפירות שאינן מיושרות.