סימן קעב
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קעב

סימן קעב

שכח והכניס משקין לתוך פיו בלא ברכה בולען פירש רבינו חננאל ואינו מברך עליהם וא”א הרא”ש ז"ל כתב שמברך עליהם אח"כ. שכח והכניס אוכלין לתוך פיו בלא ברכה אם הוא דבר שאינו נמאס אם יפלטנו יפלטנו ויברך עליו ואם הוא דבר שנמאס מסלקו לצד אחר ומברך.