סימן ד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן ד

 סימן ד

וירחץ בנקיון כפיו ויברך ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצונו על נטילת ידים וידקדק לערות עליהם שלשה פעמים מפני שרוח רעה שורה על הידים קודם נטילה ואינה סרה עד שיערה עליהם ג' פעמים. על כן צריך למנוע מהגיע בידו קודם נטילה לפה ולחוטם ולאזנים ולעינים מפני שרוח רעה שורה עליהם ואם אין לו מים יקנח ידיו בצרור או בכל מיני דמנקי ויברך על נקיות ידים.