סימן סז
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן סז

סימן סז

 ספק אם קרא שמע או לא חוזר וקורא ומברך לפניה ולאחריה אבל אם יודע שקראה אלא שמסופק אם בירך לפניה ולאחריה אינו חוזר ומברך.