סימן עה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן עה

סימן עה

 טפח המגולה באשה במקום שדרכה לכסותו אסור לקרות קריאת שמע כנגדה אפילו היא אשתו וכן אם שוקה מגולה אסור לקרות כנגדה ושער של אשה שדרכה לכסותן אסור לקרות כנגדן אבל בתולות שדרכן לילך פרועות הראש מותר. אסור לקרות כנגד ערוה ערוה בעששית ורואה אותה דרך דופנותיה אסור לקרות כנגדה.