סימן פא
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן פא

סימן פא

 קטן שיכול לאכול כזית בכדי שיכול גדול לאכול ד' ביצים מרחיקין מצואתו או ממי רגליו. היה קורא וראה צואה כנגדו ילך כדי שיזרקנה מאחריו ד"א ואם א"א כגון שיש לפניו נהר או דבר אחר המעכבת ילך כדי שיניחנה לצדדין ד' אמות.