סימן תפה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תפה

סימן תפה

אמר שבועה שלא אוכל מצה סתם אסור לאכול מצה בליל פסח אמר שבועה שלא אוכל מצה בליל פסח לוקה ואוכל מצה בליל פסח.