סימן תכד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תכד

סימן תכד

מזכירין יעלה ויבא בבה"מ ואם לא אמר אין מחזירין אותו ולמעלה בבה"מ כתבתי מה דינו אם נזכר קודם שפתח בברכת הטוב והמטיב.