סימן שמב
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שמב

סימן שמב

כל שבות דרבנן מותר בין השמשות לצורך מצוה כגון ליטול עירובו המונח בכרמלית או לעלות אחריו באילן או ליטול ממנו לולב המונח עליו או שהיה טרוד והוצרך לעשר פירות בין השמשות וכ"כ הר"י שמותר לומר לא"י ביהש"מ להדליק הנר.