סימן תקסט
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקסט

סימן תקסט

 יחיד שמתענה על צרה ועברה או חולה ונתרפא או מת צריך להשלים כל תעניות שקבל עליו אבל הצבור שמתענין על שום דבר ונענו קודם חצות לא ישלימו.