סימן תקעא
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקעא

סימן תקעא

 היושב בתענית אי מצי מצער נפשיה נקרא קדוש ואי לא מצי מצער נפשיה נקרא חוטא. ות"ח אינו רשאי לישב בתעניות מפני שממעט במלאכת שמים וכן מלמדי תנוקות.