סימן תקעג
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקעג

סימן תקעג

 הלכתא בטלה מגילת תענית שכל הימים הכתובים במגילת תענית שלא להתענות בהם מותר להתענות בהם חוץ מבחנוכה ופורים וכתב הראב”ד דדוקא יחיד יכול להתענות בהן אבל צבור אסורין לגזור תענית בהן ואפילו לפניהם ולאחריהם נמי אסור ושבתות וימים טובים מותרין לפניהם ולאחריהם.