סימן קג
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קג

סימן קג

 

היה עומד בתפלה ונתעטשפירוששיצא ממנו רוח דרך מטה ממתין עד שיכלה הריח וחוזר ומתפלל בקש להתעטש הולך אחריו ד"א ומתעטש וממתין עד שיכלה הריח וכשיכלה הריח חוזר למקומו ואומר רבון העולמים יצרתנו נקבים נקבים חלולים חלולים גלוי וידוע לפניך חרפתנו וכלימתנו חרפה וכלימה בחיינו רמה ותולעה במותינו וחוזר למקום שפסק המתעטש בתפלתו למטה סימן רע לו למעלה סימן יפה לו שכשם שעושין לו נחת רוח למטה שהעיטוש הוא נוח לאדם כך עושין לו נחת רוח למעלה.