סימן קה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קה

סימן קה

 

המתפלל שתי תפלות זו אחר זו כגון במוספין או ששכח ולא התפלל וצריך להשלימה בזמן תפלה של אחריה ומתפלל שתים זו אחר זו צריך להמתין בין אחת לחברתה כדי הילוך ד"א.