סימן ז
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן ז

סימן ז

 קבע סכין בגלגל וגלגלה ושחט בה בין גלגלו בידו או ברגלו שחיטתו כשרה.

והרשב"א כתב ששוחטין בו לכתחלה והכי מסתברא. קבעו בגלגל שמתגלגל ע"י מים ושחט בו, שחיטתו פסולה ואם פטר המים עד שבאו וסבבו הגלגל ושחט בסיבובו כשרה, שהרי המים באו מכחו. ודוקא בסיבוב הראשון אבל מכאן ואילך פסולה שכבר פסק כח האדם.