סימן ח
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן ח

סימן ח

 סכין אפילו כל שהוא שוחטין בו ובלבד שלא יהא עוקץ בראשו ובמחט אפילו הוא רחב קצת כאותו של רצענין שחותכין בה חוט אין שוחטין בו.