סימן ט
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן ט

סימן ט

 סכין מלובנת לא ישחוט בה ואם שחט בה, כתב הרמב"ם שחיטתו פסולה, וכן דעת רב אלפס. והראב"ד הכשיר, וכן ה"ר יונה, ובלבד שידע שהיא מלובנת שאז נזהר שלא יגע בה בצדי בית השחיטה, ולזה היה נוטה דעת אדוני אבי ז"ל.