סימן פ
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן פ

סימן פ

 חיה חלבה מותר ודמה אסור וטעון כיסוי ולא נתפרשו סימניה בתורה וחכמים נתנו סימן בקרנותיה אם הם מפוצלות ודאי חיה היא.

ופירש"י מפוצלות שהרבה פצולין יוצאין מהן.

ור"ת פירש שהן זקופות וכפופות בראשיהן.

ואם אינן מפוצלות צריך שיהיו כרוכות הדורות וחרוקות. פירוש כרוכות עשויות גלדי גלדי כגלדי הבצלים, הדורות שיהיו עגולות ולא רחבות כקרני העז, חרוקות שיש בהם חריצין כל סביבו והוא שיהו החריצין תכופין ומובלעים זה בזה חסר בה אחד מאלו ג' הסימנים אינה חיה. עז הבר מן חיה הוא ושור הבר מין בהמה הוא.