הלכות נזירות - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות נזירות - הקדמה

הלכות נזירות  - הקדמה

 הלכות נזירות יש בכללן עשר מצות שתי מצות עשה ושמנה מצות לא תעשה וזה הוא פרטן.

(א) שיגדל הנזיר פרע.

(ב) שלא יגלח שערו כל ימי נזרו.

(ג) שלא ישתה הנזיר יין ולא תערובת יין ואפילו חומץ שלהם.

(ד) שלא יאכל ענבים לחים.

(ה) שלא יאכל צמוקים.

(ו) שלא יאכל חרצנים.

(ז) שלא יאכל זגין.

(ח) שלא יכנס לאהל המת.

(ט) שלא יטמא למתים.

(י) שיגלח על הקרבנות כשישלים נזירותו או כשיטמא.

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.