הלכות שבועות - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות שבועות - הקדמה

הלכות שבועות  - הקדמה

 הלכות שבועות יש בכללן חמש מצות אחת מצות עשה וארבע מצות לא תעשה וזה הוא פרטן.

(א) שלא לישבע בשמו לשקר

(ב) שלא לישא בשמו לשוא

(ג) שלא לכפור בפקדון

(ד) שלא לישבע על כפירת ממון

(ה) לישבע בשמו באמת

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.