הלכות מכירה - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות מכירה - הקדמה

הלכות מכירה - הקדמה

הלכות מכירה יש בכללן חמש מצות אחת מצות עשה וארבע מצות לא תעשה וזה הוא פרטן.

(א) דין מקח וממכר.

(ב) שלא יונה במקח וממכר.

(ג) שלא יונה בדברים.

(ד) שלא יונה גר צדק בממונו.

(ה) שלא יונהו בדברים.

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.