הלכות שלוחין ושותפין - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות שלוחין ושותפין - הקדמה

הלכות שלוחין ושותפין - הקדמה

הלכות שלוחין ושותפין ענין אלו ההלכות לידע דין שלוחו של אדם ושותפו, ומשפטיהן במקחן וממכרן בהפסדן ושכרן.

וביאור כל הדינין האלו בפרקים אלו.