הלכות קרבן פסח - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות קרבן פסח - הקדמה

הלכות קרבן פסח - הקדמה

 הלכות קרבן פסח יש בכללן שש עשרה מצות ארבע מצות עשה ושתים עשרה מצות לא תעשה וזה הוא פרטן.

(א) לשחוט את הפסח בזמנו.

(ב) שלא לזבוח אותו על החמץ.

(ג) שלא תלין אימוריו.

(ד) לשחוט פסח שני.

(ה) לאכול בשר הפסח על מצה ומרור בליל חמשה עשר.

(ו) לאכול פסח שני על מצה ומרור בליל חמשה עשר לחדש השני.

(ז) שלא יאכל נא ומבושל.

(ח) שלא יוציא מבשר הפסח חוץ לחבורה.

(ט) שלא יאכל ממנו מומר.

(י) שלא יאכל ממנו תושב ושכיר.

(יא) שלא יאכל ממנו ערל.

(יב) שלא ישבור בו עצם.

(יג) שלא ישבור עצם בפסח שני.

(יד) שלא ישאיר ממנו עד בקר.

(טו) שלא ישאיר מפסח שני לבקר.

(טז) שלא ישאיר מבשר חגיגת ארבעה עשר עד יום שלישי.

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.