הלכות מחוסרי כפרה - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות מחוסרי כפרה - הקדמה

הלכות מחוסרי כפרה - הקדמה

הלכות מחוסרי כפרה יש בכללן ארבע מצות עשה וזה הוא פרטן.

(א) שתקריב הזבה כשתטהר קרבן.

(ב) שתקריב היולדת כשתטהר קרבן.

(ג) שיקריב הזב כשיטהר קרבן.

(ד) שיקריב מצורע כשיטהר קרבן ואחר שיקריבו קרבנותיהן תגמר טהרתן.

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.