הלכות שגגות - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות שגגות - הקדמה

הלכות שגגות - הקדמה

הלכות שגגות יש בכללן חמש מצות עשה וזה הוא פרטן:

(א) שיקריב היחיד קרבן חטאת קבועה על שגגתו.

(ב) שיקריב אשם מי שלא נודע לו אם חטא אם לא חטא עד שיודע לו ויביא חטאתו וזהו הנקרא אשם תלוי.

(ג) שיקריב החוטא אשם על עבירות ידועות וזהו הנקרא אשם ודאי.

(ד) שיקריב החוטא קרבן על עבירות ידועות אם היה עשיר בהמה ואם היה עני עוף או עשירית האיפה וזהו הנקרא קרבן עולה ויורד.

(ה) שיקריבו הסנהדרין קרבן אם טעו והורו שלא כהלכה באחת מן החמורות.

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.