הלכות מלוה ולוה - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות מלוה ולוה - הקדמה

הלכות מלוה ולוה -   הקדמה

 הלכות מלוה ולוה יש בכללן י"ב מצות ארבע מצות עשה ושמונה מצות לא תעשה, וזהו פרטן:

(א) להלוות לעני ומך.

(ב) שלא יגוש אותו.

(ג) ליגוש את הגויים.

(ד) שלא ימשכן בעל חוב בזרוע.

(ה) להחזיר המשכון לבעליו בזמן שהוא צריך לו.

(ו) שלא יאחר המשכון מבעליו העני בעת שהוא צריך לו.

(ז) שלא יחבול אלמנה.

(ח) שלא יחבול כלים שעושין בהן אוכל נפש.

(ט) שלא יתן המלוה בריבית.

(י) שלא ילוה הלוה בריבית.

(יא) שלא יתעסק אדם בין מלוה ולוה בריבית שלא יעיד ביניהן ולא יכתוב שטר ולא יערוב.

(יב) ללוות מן גויים ולהלוות לו בריבית.

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.