הלכות נחלות - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות נחלות - הקדמה

הלכות נחלות - הקדמה

הלכות נחלות מצות עשה אחת והיא דין סדר נחלות.

וביאור מצוה זו בפרקים אלו.