הלכות שכירות - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות שכירות - הקדמה

הלכות שכירות - הקדמה

 הלכות שכירות יש בכללן שבע מצות שלש מצות עשה וארבע מצות לא תעשה וזהו פרטן:

(א) דין שכיר ושומר שכר.

(ב) ליתן שכר שכיר ביומו.

(ג) שלא יאחר שכר שכיר אחר זמנו.

(ד) שיאכל השכיר מן המחובר שעושה בו..

(ה) שלא יאכל השכיר מן המחובר בשעת מלאכה.

(ו) שלא יוליך השכיר בידו יתר על מה שיאכל.

(ז) שלא יחסום שור בדישו.

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.