הלכות טוען ונטען - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות טוען ונטען - הקדמה

הלכות טוען ונטען - הקדמה

הלכות טוען ונטען מצות עשה אחת היא והיא דין טוען ומודה או כופר

וביאור מצוה זו בפרקים אלו.