הלכות מקואות - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות מקואות - הקדמה

הלכות מקואות - הקדמה

הלכות מקואות מצות עשה אחת והיא שיטבול כל טמא במי מקוה ואחר כך יטהר

וביאור מצוה זו בפרקים אלו.