הלכות בכורים - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות בכורים - הקדמה

הלכות בכורים  -  הקדמה

הלכות בכורים עם שאר מתנות כהונה שבגבולין יש בכללן תשע מצות שמונה מצות עשה ואחת מצות לא תעשה וזהו פרטן.

(א) להפריש בכורים ולהעלותן במקדש.

(ב) שלא יאכל הכהן בכורים חוץ לירושלים.

(ג) לקרות עליהן.

(ד) להפריש חלה לכהן.

(ה) לתת לכהן זרוע ולחיים וקיבה.

(ו) ליתן לו ראשית הגז.

(ז) לפדות בכור הבן וליתן פדיונו לכהן.

(ח) לפדות פטר חמור וליתן פדיונו לכהן.

(ט) לערוף פטר חמור אם לא רצה לפדותו.

ביאור מצות אלו בפרקים אלו.