תוכן המאמר


הקדמה
1. ספר הכוזרי - תפיסה כללית
        מטרות הספר כפי שהציגם ריה"ל
        סיפור המסגרת כרמז למטרות הספר
        מטרות הספר לפי תפיסות חוקרים
        כיצד בנוי ספר הכוזרי?
2. הנחות כלליות על טיב האדם
3. דרכו של היהודי לאמונה
        יתרונו של היהודי: התגלות
        הנביא - סגולת הסגולה
        הנביא כמופת להזדהות
        סיכום בינים
        הגלות כגורם מדכא את היהודי
        עוצמתה של הפילוסופיה
        ערעור האמון בפילוסופיה
        סיכום
4. חוויות היסוד בדרך לאמונה
        חווית סיני וסמכות המסורת
        חווית היסוד של המלך - החלום
        סיכום
5. הכתיבה הדיאלוגית
        בשבחו של הדיאלוג
        המייחד את הדיאלוג ב"כוזרי"
        הזיקה לספר המדינה
        מוטיב ה"אור"
6. הגישה הפדגוגית במבנה ספר הכוזרי
        הויכוח עם הפילוסוף
        עיצוב דמות המלך כתלמיד מקשיב
        הכנת רקע לרעיונות הבאים
        סדר הנושאים מותאם למלך ולהתעניינותו
        יחסי החבר והמלך ומורכבותם
        האירוניה כדרך לגירוי המלך
        שיטת ההסברה
        סיכום
7. התכלית: אדם שלם
        הפעילות כמטרה: אקטיביות וקיום מצוות
        העיסוק בטעמי המצוות
        סיכום בינים:
        עם ישראל כרקע להשגת השלמות
        ארץ ישראל כרקע לקיום היהודי
        סיכום
8. חתימה

תקציר:
ניתוח ספר הכוזרי מנקודת מבט של התפתחות הדיאלוג בספר והשינוי בעמדות המתווכחים.

מילות מפתח:
רבי יהודה הלוי, כוזרי, פילוספיה, נצרות, איסלם, מהימנות הפילוסופיה, מלך כוזר, אמונה תמימה, דיאלוג.