מאמרים בנושאים שונים

שיעורים במחשבת ישראל בישיבת הר עציון

רמב"ם
ארץ ישראל במשנת הרמב"ם / יואל גיל
הגותו של הרמב"ם על רקע ההגות הכללית והיהודית - הקדמה לספר המדע / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
מהותו ותפקידו של השכל הפועל לפי תורת הרמב"ם / ד"ר יוסף אליהו הלר (ז"ל)
עולם חסד יבנה - להבחנת הרמב"ם בין מצוות 'והלכת בדרכיו' למצוות 'ואהבת לרעך כמוך' / גדי כהן
עיונים בהלכות דעות - ההרחקה מגובה-לב ומכעס אל הדרך האמצעית או עד הקצה האחר? / הרב אלחנן סמט
עיונים בהלכות דעות - סדר ההתבססות בחיים - בית, כרם, אישה או כרם, בית, אישה? / הרב אלחנן סמט
סגולת ישראל - שיטות הכוזרי והרמב"ם / הרב יצחק שילת
אחריות האדם והשגחה בהיסטוריה / אליעזר ברקוביץ
הרמב"ם והקידמה - התפיסה ההיסטורית של הרמב"ם / יעקב יהושע רוס

גרים ובעלי תשובה
גרים וגיור בהלכה / ישראל תא-שמע
גרים ומתייהדים בחצי-האי ערב / חיים שוארצבוים
הגראף פוטוצקי / ב. נחמני
הגיור בימינו / פרופ' דוד פלוסר
היחס לגרים מישראל / שמואל חגי
גיור וגרים בתקופת וספרות הגאונים / ד"ר יהושע הורוביץ

אגדות חז"ל
מאמר על דרשות חז"ל / רבי אברהם בן הרמב"ם
מאמר על ההגדות / רבי משה חיים לוצאטו
פירוש לאגדה "ארבעה שנכנסו לפרדס" / יהודה איזנברג ועמירם דומוביץ
קווים לדמותו של אלישע בן אבויה / יונתן רוזנצוויג
האישה ושבעת בניה / ר' צבי הבר
דמא בן נתינה / קובי פלדמן

דת ומוסר
המוסר והדת / ד"ר יצחק רפאל הלוי עציון
יסודות מוסריים בהלכות והליכות המסחר / שמואל חגי
עקרונות מוסריים כנורמה הלכתית / מנחם אלון
מוסר והלכה במסורת היהודית / אהרון ליכטנשטיין
דת ומוסר - לבעיית הניתוק בין דת ומוסר / ד"ר יעקב רוס
יחסי גומלין בין משפט למוסר / ד"ר יוסף גרוס
ערכי מוסר היהדות בפסיקת בית המשפט העליון / ד"ר יוסף גרוס
עבירה לשם שמים / ר' צבי הבר
"מידה כנגד מידה" - עיון בסוגיות מכה אדם ונוקב שם ה' / צחי הרשקוביץ

קידוש ה'

מאמר קידוש השם / רבי משה בן מימון
מסירות נפש בהלכה - לפנים משורת הדין / ישראל תא שמע
מגילת מלחמת בני אור בבני חושך / יגאל ידין
קידוש ה' בספר חשמונאים ב' / דוד פלוסר
העקידה כאבטיפוס של קידוש השם / ד"ר דב נוי
קידוש ה' בגזירות ת"ח - ת"ט / מרדכי אליאב
קידוש ה' בימי הביניים / פנחס רוזנבליט
קידוש ה' בימי הביניים / שלמה אשכנזי
יהודי תימן וקידוש השם / יהודה רצהבי
קידוש ה' בתורת החסידות / בצלאל לנדוי
קידוש השם / גל נאור
גבורה וקידוש השם / פרופ' דוד פלוסר
אספקטים של גבורה בהלכה / ישראל תא-שמע

תרבות יוון
בין סופוקלס לאיוב / פרופ' ישעיהו ליבוביץ
תגובת העולם ההלניסטי על היהדות / ד"ר יהושע עמיר
השפעת היוונית על הלשון העברית / פרופ' יחזקאל קושטר
יחס חכמינו למיתולוגיה היוונית / הרב זאב גוטהולד

בריאת העולם
איגרת לקהל מרשילייא, על אצטגנינות ומזל / רבי משה בן מימון
סיפורי בריאה בפי עמי הקדם האליליים / ד"ר שמואל אברמסקי
מוטיבים מפרשת בריאת העולם בגילגולם הגשמי בנצרות / פרופ' דוד פלוסר
מתי נברא העולם? / ד"ר ישראל אלדד
לתפישת בריאת העולם בתורת הקבלה / ד"ר אפרים גוטליב
בריאת העולם לפי המקורות המוסלמים / ד"ר שמעון מרכוס
בריאת העולם בספרות הגאונים / ד"ר יהושע הורוביץ

פולמוס
פמניזם ויהדות - מאת אבי וינרוט (4 חלקים)

מחקרים
הדרך לשלמות במשנתו של רב סעדיה גאון / יהודה איזנברג
רבנו סעדיה גאון, האיש ומפעלו הספרותי / שמחה בונם אורבאך (5 פרקים)
רב סעדיה גאון ודורנו / יחזקאל איזידור אפשטיין
משנת האדם לרב סעדיה גאון / שמעון ראבידוביץ
קווי יסוד להתפתחות הגותו המוסרית של הרב קוק / יהודה ביטי (עבודת מ.א)
מתוהה למאמין - צורה ותוכן בספר הכוזרי / יהודה איזנברג
סוד הקדיש - טכסט קבלי שיוחס לרב חסדאי קרשקש / דר' נתן אופיר-אופנבכר
צוואת ר' יהודה החסיד - האם נכתב עבור הציבור הרחב או לזרעו? / הרב ארי יצחק שבט

כללי
בדידותו של האיש המאמין - קטעים ממסה, בתוספת כותרות / הרב יוסף דוב הלוי סולובייציק
בחירה והשגחה במשנת הרמב"ם לאור הפסיכולוגיה של ימינו / ד"ר שאול סולברג
על הטוב ועל הרע / ד"ר משה אדד
הזוהר / הרב מנחם מ. כשר
האישה במשנתו של ר' מנחם המאירי / אברהם גרוסמן
האישה במשנתו של ר' שמחה משפירא / אברהם גרוסמן
גדלות האדם, הבורא והטבע / הרב פרופ' ישראל אברהמס
מעמד הר-סיני במשנתו של - ר' נסים בן ראובן גירונדי (הר"ן) / ש' קליין
הטעמים השיטתיים לרעיון בחירת עם ישראל בספר הכוזרי / יוחנן סילמן
רבי יהודה הלוי כאיש הלכה / ד"ר נחום אריאלי
גרים ובעלי תשובה / ישעיהו וולפסברג
דרכו של ספר החינוך בטעמי המצוות / רות חדד
אמונה ונאמנות במשנתו של המהר"ל / בנימין גרוס
בדידותו של האיש המאמין / הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק
מושג הקדושה בישראל / מ. ז. סולה
שיחות על משמעות הדת / הרב ד"ר יצחק דב פריז
יחס חז"ל לעולם הטבע / אמוץ כהן
יסודות בתורת ההכרה של רבי חסדאי קרשקש / דרור בונדי
תשובה במתינות - התשובה בתורתו של ר' נחמן מברסלב / שאול יונתן וינגורט
המשפחה במשנתם של הרמן כוהן ופראנץ רוזנצוויג / ד"ר בנימין גרוס
הקשר בין בחירת ישראל לסבל העם / מעיין בן דוד (תלמידה בכתה י"ב)
הכלל האנושי בספר הכוזרי / יוחנן סילמן
השיבה אל ההיסטוריה בהגות היהודית / אליעזר שביד
תפיסת ההיסטוריה בעיני הקבלה / מיכאל פוזן
יחיד וציבור במחשבת ישראל / זאב פלק
רצון, הכרח ובחירה חופשית בהגותו של ר´ יצחק מראדויל / ד"ר רון וקס
תרבות הפנאי ביהדות / יונתן רוזנצוויג
תלמוד תורה בהגותו של הרב אהרן ליכטנשטיין / חיים נבון
עם ישראל חי - מבט אמוני בשעת משבר, נוכח תוכנית ההתנתקות (קובץ PDF)
שיעורים בענייני אמונה לאחר ההתנתקות - אתר מרכז מורשת גוש קטיף
מקור הבריאות הוא מקור החולי / דניאל שליט - בפורמט word
בפורמט pdf

מדריכים למורה

משנתו ההיסטורית של ר' יהודה הלוי, לבתי ספר מ"מ
הוראת מחשבת ישראל -המצוי והרצוי / נחום אריאלי

שיעורים על רס"ג, רמב"ם, ריה"ל, הרב וינברג (שרידי אש), הרב סולוביציק (איש האמונה) והרב צ"י קוק קוק (התורה הגואלת) (מתוך אתר בית ספר שפירא)