הלכות מעילה - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות מעילה - הקדמה

הלכות מעילה - הקדמה

 הלכות מעילה יש בכללן שלש מצות אחת מצות עשה ושתים מצות לא תעשה וזה הוא פרטן.

(א) לשלם המועל אשר חטא בתוספת חומש וקרבן וזהו דין המועל.

(ב) שלא לעבוד בקדשים.

(ג) שלא לגזוז קדשים.

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.