סימן סז: דין ספק אם קרא קריאת שמע
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן סז: דין ספק אם קרא קריאת שמע

סימן סז: דין ספק אם קרא קריאת שמע

 סעיף א

ספק אם קרא קריאת שמע, חוזר וקורא ומברך לפניה ולאחריה. אבל אם יודע שקראה, אלא שמסופק אם ברך לפניה ולאחריה, אינו חוזר ומברך.