סימן פו: שצריך להרחיק מן מים סרוחים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן פו: שצריך להרחיק מן מים סרוחים

סימן פו: שצריך להרחיק מן מים סרוחים

 סעיף א

מים סרוחים, או מי משרה ששורין בהן פשתן או קנבוס, צריך להרחיק מהם כמו מן הצואה.