סימן תלא: זמן בדיקת החמץ
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תלא: זמן בדיקת החמץ

סימן תלא: זמן בדיקת החמץ

 

סעיף א
בתחלת ליל י"ד בניסן בודקים את החמץ לאור הנר, בחורין ובסדקין, בכל המקומות שדרך להכניס שם חמץ.
 
סעיף ב
יזהר כל אדם שלא יתחיל בשום מלאכה ולא יאכל, עד שיבדוק. ואפילו אם יש לו עת קבוע ללמוד, לא ילמוד עד שיבדוק; ואם התחיל ללמוד מבעוד יום, אין צריך להפסיק. (ויש אומרים שצריך להפסיק, וכן נראה לי עיקר).