סימן תלה: דין מי שלא בדק בליל י"ד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תלה: דין מי שלא בדק בליל י"ד

סימן תלה: דין מי שלא בדק בליל י"ד

 

סעיף א
לא בדק בליל י"ד, יבדוק ביום י"ד באיזו שעה שיזכור מהיום. לא בדק כל יום י"ד, יבדוק בתוך הפסח. לא בדק בתוך הפסח, יבדוק לאחר הפסח, כדי שלא יכשל בחמץ שעבר עליו הפסח שהוא אסור בהנאה; ועל הבדיקה שלאחר הפסח לא יברך.