סימן תנח: דין מצוה ללוש המצה בע"פ
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תנח: דין מצוה ללוש המצה בע"פ

סימן תנח: דין מצוה ללוש המצה בע"פ

 

סעיף א
נוהגים שלא ללוש מצת מצוה בערב פסח עד אחר שש שעות ובי"ד שחל להיות בשבת, לשין בערב שבת אחר שש שעות.