סימן תפ: סדר כוס רביעי
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תפ: סדר כוס רביעי

סימן תפ: סדר כוס רביעי

 

סעיף א
כוס רביעי מתחיל לא לנו וגומר עליו את ההלל; ואינו אומר יהללוך, אלא אומר אחר גמר ההלל הלל הגדול שהוא מהודו ליי עד על נהרות בבל שהם כ"ו כי לעולם חסדו, ואחר כך אומר נשמת כל חי וישתבח עד ומעולם ועד עולם אתה אל, ואז יאמר יהללוך עד מלך מהולל בתשבחות, ושותהו בהסיבה בלא ברכה תחלה, (וכבר נתבאר לעיל סימן תע"ד דאנו נוהגין לברך), ומברך אחריו על הגפן; ואם שותהו בלא הסיבה, צריך לשתות פעם אחרת בהסיבה, (ועיין לעיל סימן תע"ב סעיף ו'), ומברך לפניו בורא פרי הגפן, לפי שהסיח דעתו מלשתות עוד.
הגה: ויש אומרים שיש לומר שפוך חמתך וכו' קודם לא לנו (ר"ן פרק ע"פ) ולפתוח הפתח, כדי לזכור שהוא ליל שמורים ובזכות אמונה זו יבא משיח וישפוך חמתו על המכחשים בה' (מהרי"ב), וכן נוהגין. ויכול לגמור הלל אף שלא במקום סעודה. (רמב"ם והמגיד פ"ח).