סימן תפב: מי שאין לו מצה שמורה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תפב: מי שאין לו מצה שמורה

סימן תפב: מי שאין לו מצה שמורה

 

סעיף א
מי שאין לו מצה משומרת אלא כזית, מברך על אכילת מרור ואוכל, וכשגומר סעודתו ממצה שאינה משומרת, מברך על אכילת מצה ואוכל אותו כזית, ואינו טועם אחריו כלום. הגה: ומי שאין לו ב' הלילות רק ג' מצות, יברך ליל ראשון המוציא ועל אכילת מצה וכן הכריכה הכל מן הפרוסה, ושתי השלימות לליל ב'. (אבודרהם בשם אבן ירחי).