סימן תפה: דין מי שנשבע שלא לאכול מצה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תפה: דין מי שנשבע שלא לאכול מצה

סימן תפה: דין מי שנשבע שלא לאכול מצה

 

סעיף א
אמר: שבועה שלא אוכל מצה, סתם, אסור לאכול מצה בליל פסח. אמר: שבועה שלא אוכל מצה בליל פסח, לוקה ואוכל מצה בליל פסח.