סימן תקצג: אם הברכות והתקיעות מעכבות זו את זו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקצג: אם הברכות והתקיעות מעכבות זו את זו

סימן תקצג: אם הברכות והתקיעות מעכבות זו את זו

 

סעיף א
ברכות של ראש השנה ויום הכפורים מעכבות זו את זו, שאם אינו יודע כולם לא יאמר מה שיודע מהם, אלא לא יאמר כלום.
 
סעיף ב
וכן תקיעות מעכבות זו את זו; והני מילי שאינו יודע אלא מקצת הסימן, שלא יעשה אותו מקצת שיודע, אבל תשר"ת, תש"ת, תר"ת אין מעכבין זה את זה, ואם ידע לעשות אחד מהם או שנים, עושה.
הגה: אבל הברכות אין מעכבין התקיעות, וכן התקיעות אין מעכבין הברכות ואיזה מהם שיודע, יעשה (טור); וכן סדרן אינו מעכב (ר"ן סוף ר"ה), ואם התפלל קודם שתקע, יצא.