סימן תקצד: יחיד שלא התפלל אין חבירו מוציאו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקצד: יחיד שלא התפלל אין חבירו מוציאו

סימן תקצד: יחיד שלא התפלל אין חבירו מוציאו

 

סעיף א
יחיד שלא תקע, חבירו יכול לתקוע לו להוציאו ידי חובה; אבל יחיד שלא התפלל ט' ברכות, אין חבירו יכול להוציאו.
הגה: ויש חולקין ואומרים דאם לא יכול להתפלל, חבירו יכול להוציאו בתפלתו (ר"ן סוף ר"ה ומרדכי והגהות אשירי בפ"ק דר"ה).